Nyheter

Kockens skriver på DLF Transportinitiativet 2025

Allt vi gör på Kockens har sitt ursprung i naturen. Därför är det naturligt för oss att göra allt vi kan för en välmående miljö. En stor del i vårt hållbarhetsarbete handlar om hur vi kan bidra till minskning av koldioxidutsläpp från våra transporter, då det dagligen går lastbilar från vår fabrik i Fjälkinge till kunder i hela Sverige.

Det är med stor glädje vi idag kan meddela att Kockens har skrivit på DLF:s Transportinitiativet 2025, ett frivilligt åtagande och ett tydligt ställningstagande om att dagligvaruindustrin vill driva på utvecklingen mot fossilfria transporter. Det innebär att Kockens har som målsättning att ha fossilfria transporter från 2025.

Det första steget togs 1 februari 2020 då Kockens gick över till HVO bränsle. HVO, hydrerad vegetabilisk olja (tallolja ), minskar våra CO2 utsläpp från inrikestransporter med 85%, vilket motsvarar 50 ton på årsbasis.

”För oss på Kockens är det en självklarhet att skriva på Transportinitiativet. Det är en viktig del i Kockens hållbarhetsarbete. Kockens vill vara det gröna alternativet, både i kryddhyllan och i miljöhänseende” säger Johan Tornakull, Vice VD på Kockens.

Vi har tidigare skrivit på DLF Plastinitiativet och är nästan i hamn vad det gäller materialåtervinningsbara förpackningar. Sedan ett år tillbaka är vår produktionsanläggning i Fjälkinge fossilfri. Vi har också ett brett sortiment av ekologiska och Fairtrade-kryddor som odlas med omtanke om naturen och odlarnas sociala villkor.

För mer information kontakta: Johan Tornakull – 044 28 65 65 eller johan.tornakull@kockens.se

Vi på Kockens levererar hållbara produkter som övertygar och överraskar. Med en stor nypa ambition, en ännu större dos nyfikenhet och över 100 års erfarenhet skapar vi smaker för idag och imorgon. En nypa av rätt krydda kan vara allt du behöver för att skapa matlagningsmagi.